فروشگاه اینترنتی اشکاف

برچسب: مادر

کمدهای اشکاف

کمدهای تاشو تک درب و زیپ وسط اشکاف

با سرعت گیری زندگی های شهرنشینی، جابجایی بیشتر مردم، کوچکتر شدن خانواده ها و علی الخصوص نیاز به اقتصادی تر شدن زندگی ها، مبلمان سبک و قابل حمل راهکاری جدید می باشد که توسط تولیدکننده های بزرگی مثل IKEA سالهاست که در دنیا تولید می شود و از طرف قشر متوسط جامعه با اقبال فراوانی روبرو شده است. با این وجود، خصوصا در بازار ایران، محصولات بی کیفیت (...

مشاهده نوشته